YOYUTECH.COM

YOYU Technology

membangun, menaiktaraf, mengemaskini dan menyelenggara laman web untuk anda.

Perkhidmatan Kami

Perkhidmatan yang kami tawarkan:

Perkhidmatan Berkaitan Laman Web:

  • Membangun
  • Menaiktaraf
  • Mengemaskini
  • Menyelenggara

Lain-lain Perkhidmatan:

  • Pendaftaran Domain Name
  • Email & Web Hosting
  • Latihan Web Administrator
  • Latihan Aplikasi Pejabat

Membangun

Membangun Laman Web

Membangunkan laman web untuk anda mengikut kehendak dan keperluan perniagaan atau perkhidmatan anda. Contoh dan cadangan laman web akan kami sediakan bagi memastikan segala yang anda inginkan direalisasikan.

Menaiktaraf

Menaiktaraf Laman Web

Menaiktaraf laman web sedia ada kepada laman web yang lebih intraktif dan responsif bagi memastikan segala maklumat serta promosi yang ingin disampaikan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan efektif pantas.

Mengemaskini

Mengemaskini Laman Web 

Kami menyediakan perkhidmatan mengemaskini laman web anda mengikut kesesuaian dan keperluan anda. Segala maklumat terkini akan kami paparkan di laman web anda bagi memastikan semua pelanggan sentiasa mendapat info yang terkini dan tepat.

Menyelenggara

Menyelenggara Laman Web

Perkhidmatan penyelenggaraan ditawarkan kepada pelanggan dalam usaha memastikan laman web sentiasa dikemaskini dan selamat dari sebarang risiko yang tidak sepatutnya. Backup dan Restore adalah sebahagian dari skop penyelenggaran kami.