Apakah WordPress, cPanel dan Softaculous?

 

WordPress

WordPress (WP) adalah perisian CMS sumber terbuka (open-source Content Management System) yang pada asalnya dibangunkan untuk pengguna blog menghasilkan laman blog yang mudah. Perisian ini dikeluarkan pada 27 Mei 2003.

cPanel

cPanel adalah periaan papan pemuka untuk web hosting yang dibangunkan oleh cPanel, LLC. Perisian ini menyediakan grafik antara muka (GUI – Graphical User Interface) kepada pemilik mahupun pengguna laman web.

Softaculous

Softaculous boleh dikatogerikan sebagai grafik antara muka (GUI – Graphical User Interface) yang membantu pengguna melakukan instalasi aplikasi laman web sumber terbuka (open-source website application)