28/01/2023
yoyutech.com

WordPress / cPanel / Softaculous

Apakah WordPress, cPanel dan Softaculous?

WordPress

WordPress (WP) adalah perisian CMS sumber terbuka (open-source Content Management System) yang pada asalnya dibangunkan untuk pengguna blog menghasilkan laman blog yang mudah. Perisian ini dikeluarkan pada 27 Mei 2003.

cPanel

cPanel adalah periaan papan pemuka untuk web hosting yang dibangunkan oleh cPanel, LLC. Perisian ini menyediakan grafik antara muka (GUI – Graphical User Interface) kepada pemilik mahupun pengguna laman web.

Softaculous

Softaculous boleh dikatogerikan sebagai grafik antara muka (GUI – Graphical User Interface) yang membantu pengguna melakukan instalasi aplikasi laman web sumber terbuka (open-source website application)

– – – – – xxx – – – – –

Dashboard WordPress, cPanel dan Softaculous

Dashboard WordPress

Paparan Utama WordPress Versi 6.1.1
Paparan Utama WordPress Versi 6.1.1

Dashboard cPanel

Paparan Utama cPanel Versi 106.0.11
Paparan Utama cPanel Versi 106.0.11

Softaculous

Paparan Utama Softaculous Versi 5.9.2
Paparan Utama Softaculous Versi 5.9.2

– – – – – xxx – – – – –

Previous Article

Galeri – WIP

Next Article

WordPress Dan Softaculous

You might be interested in …

WordPress – Users

WordPress – Pengurusan Pengguna Pengenalan WordPress berkemampuan untuk menyediakan akses lebih daripada satu akuan pentadbir. Kelebihan kepelbagaian akses capaian ini dapat membantu mengawal dan menguruskan kebenaran capaian tertentu daripada melakukan perubahan yang tidak dibenarkan. Sebagai […]

WordPress Softaculous

WordPress Dan Softaculous

WordPress & Softaculous Pengenalan Tutorial kali ini, saya akan kongsi bagaimana untuk melakukan instalasi WordPress menggunakan Softaculous. Setakat ini, cara ini adalah paling mudah dan cepat pada pendapat saya. Sebelum ini, instalasi WordPress tidak semudah […]