28/01/2023
yoyutech.com

WordPress – Users

WordPress – Pengurusan Pengguna

Pengenalan

WordPress berkemampuan untuk menyediakan akses lebih daripada satu akuan pentadbir. Kelebihan kepelbagaian akses capaian ini dapat membantu mengawal dan menguruskan kebenaran capaian tertentu daripada melakukan perubahan yang tidak dibenarkan. Sebagai contoh, capaian editor hanya boleh melakukan penambahan dan perubhan pada kandungan atau post pada WordPress tersebut. Kali ini saya terangkan secara ringkas berkaitan capaian-capaian tersebut.

Paparan Administrator WordPress

WordPress Administrator Dashboard
WordPress Administrator Dashboard

Paparan di atas ini dalah paparan pemuka untuk capaian pengguna administrator. Level ini memberi kebenaran penuh untuk melakukan segala perubahan dan penambahan terhadap WordPress, termasuk menambah dan memadamkan plugin, users dan termasuk perubahan pengguna.

Bagi melakukan perubahan pada pengguna, klik pada Users (1). hanya administrator mempunyai capaian untuk mencipta, memadam, mengubah capaian pengguna dan reset pengguna-pengguna lain yang terdapat di dalam WordPress jagaannya.

Paparan Pengurusan Pengguna WordPress

WordPress User Manager
WordPress User Manager

Paparan di atas adalah paparan utama pengurusan pengguna WordPress. Saya labelkan fungsi-fungsi asas yang akan saya terangkan untuk memudahkan anda memahami dengan mudah dan ringkas.

  1. Add New User – untuk menambah atau mencipta pengguna yang baharu
  2. Username – memaparkan senarai pengguna
  3. Name – nama pengguna
  4. Email – alamat email pengguna
  5. Role – capaian pengguna

Capaian Pantas Pengurusan Pengguna WordPress

WordPress User Quick Shortcut Menu
WordPress User Quick Shortcut Menu

Apabila administrator move over cursor pada username pada paparan pengurusan pengguna, satu menu atau shortcut akan terpapar. Selain dari mengubah, memadam dan melihat, administrator dapat untuk menolong pengguna menukar katalaluan. Apabila administrator klik pada link ini, satu email mengandungi arahan untuk menukar password akan dihantar kepada pengguna terlibat. Pengguna tersebut dapat menukar katalaluan secara terus. Ini adalah salah satu sebab mengapa pengguna perlu menggunakan email yang berfungsi ketika melakukan pendaftaran akaun WordPress.

Paparan di bawah ini menunjukkan status penghantaran email untuk menukar katalaluan telah dihantar kepada pengguna yang terlibat.

WordPress Reset Password Link Status
WordPress Reset Password Link Status

Mencipta Pengguna Baharu

WordPress Create User
WordPress Create User

Paparan di atas adalah paparan untuk administrator mencipta pengguna baru kepada akaun WordPress. Terdapat lima perkara yang penting yang akan saya terangkan:

  1. Username – username pengguna baharu
  2. Email – email yang berfungsi dan dapat dicapai oleh pengguna baharu
  3. Password – butang untuk generate password sementara pengguna. Pengguna baharu dapat menukar password mereka setelah mendapat email daripada WordPress nanti.
  4. Role – level pengguna baharu.
  5. Add New User – butang untuk mencipta (butang ini hanya dapat digunakan apabila administrator telah mengisi maklumat yang perlu pada borang / paparan ini)
Previous Article

WordPress Dan Softaculous

Next Article

WordPress – Media Management

You might be interested in …

WordPress Softaculous

WordPress Dan Softaculous

WordPress & Softaculous Pengenalan Tutorial kali ini, saya akan kongsi bagaimana untuk melakukan instalasi WordPress menggunakan Softaculous. Setakat ini, cara ini adalah paling mudah dan cepat pada pendapat saya. Sebelum ini, instalasi WordPress tidak semudah […]